ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของศูนย์อำนวยการเทศบาลตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
   
 
   

 รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของศูนย์อำนวยการเทศบาลตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลลำใหม่ ได้เปิดรับลงทะเบียนนอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะมายืนยันรับสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2564