ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป แผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2565)ของกระทรวงมหาดไทย
   
 
   

 แผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2565)ของกระทรวงมหาดไทย

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564