ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขอเชิญเข้าร่วม"ประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2564"
   
 
   

 #ขอเชิญเข้าร่วม"ประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2564"

ด้วยวัดเฉลิมนิคม (วัดลำใหม่) ได้มีการจัดประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ ประจำปี2564 ใน วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 งดการมีกิจกรรมชิงเปรต งดการรับประทานอาหารร่วมกันภายในวัด งดการร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีการเว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2564