ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2564