ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม


รายละเอียด :
    

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำใหม่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลลำใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาภิบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563    อ่าน 216 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**