ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ระชุมคณะกรรมการจัดทำ แก้ไข ทบทวน ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญํติของเทศบาลตำบลลำใหม่


รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำ แก้ไข ทบทวน ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญํติของเทศบาลตำบลลำใหม่ เพื่อจัดทำเทศบัญญัติขึ้นใหม่ จำนวน 1 ฉบับ คือ เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำใหม่

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563    อ่าน 160 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**