ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564รายละเอียด :
    

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ครัั้งที่ 1) เพื่อพิจารณาญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ และพิจารณาการขอใช้พื้นที่ของเทศบาลตำบลลำใหม่ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหม่

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2564    อ่าน 126 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**