ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : รับมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจั

รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลลำใหม่ ได้รับมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา โดยนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานส่งมอบถุงยังชีพแก่นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความความเดือดร้อนแก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา

ในการนี้ ท่านรองนายกเทศมนตรี นายโมฮัมมัสนาอิง ราเซะบิง ได้เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลลำใหม่ เข้ารับมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชน
และนายกเทศมนตรี นายสุรชัย เรียบประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวขวัญนางชูชัยพิพัฒน์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้รับเกียรติร่วมถ่ายภาพ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ท่านนายอำเภอเมืองยะลา ในครั้งนี้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**