ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2564
รายละเอียด :
    

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลลำใหม่ จัดกิจกรรมฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2564 เพื่อให้บุคลลากรมีความรู้ในการปฏิบัติตนหากเกิดเหตุอัคคีภัย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามหญ้า หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564    อ่าน 16 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**