ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ

รายละเอียด :
    

 เทศบาลตำบลลำใหม่ ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

-ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมีผลการเมินฯในระดับAA
-ได้รับรางวัลการประะเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA Awards 2021) จาก สำนักงาน ป.ป.ช.
-โล่ประกาศเกียรติคุณ "โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล"ประจำปี 2564" จาก ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564    อ่าน 89 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**