ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : เปิดรับสมัครสมาชิกชมรมรักษ์สุขภาพเทศบาลตำบลลำใหม่รายละเอียด :
    
เทศบาลตำบลลำใหม่ จัดตั้งชมรมรักษ์สุขภาพ ซึ่งเป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกาย
จึงขอเชิญขวนพี่น้องประชาชนชาวลำใหม่ที่สนใจการออกกำลังกาย สมัครเป็นสมาชิกชมรมรักษ์สุขภาพ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ โทร.073-299-333 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.)
เอกสารหลักฐานการสมัครสมาชิก
1.ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำวน 1 รูป
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิก 20 ท่านแรก จะได้รับเสื้อยืด จำนวน 1 ตัว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564    อ่าน 106 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**