ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ผลงานจากข้อเสนอแนะของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564

รายละเอียด :
    
ประชาสัมพันธ์ผลงานจากข้อเสนอแนะของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564
 ตามที่เทศบาลตำบลลำใหม่ ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยวิธีรับฟังความคิดเห็น , ความต้องการ และข้อเสนอแนะ เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการประชาชน ในปี พ.ศ.2564 นั้น
 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาการบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลลำใหม่ได้นำข้อเสนอแนะมาดำเนินการเป็นรูปธรรม โดยใช้งบประมาณเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ งบประมาณ 177,460 บาท
2. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องวงจรปิดคุณภาพสูง IP Network จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 460,900  บาท
3. โครงการจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 147,400 บาท
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 115 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**