ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : เทศบาลตำบลลำใหม่ขอชี้แจงรายละเอียดการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐของครอบครัวนางสาวสะอิดะห์ ส

รายละเอียด :
    

 เทศบาลตำบลลำใหม่ขอชี้แจงรายละเอียดการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐของครอบครัวนางสาวสะอิดะห์ สาตอเละ กรณีกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ใน จังหวัดยะลา ดังนี้

1. จังหวัดยะลาโดยนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้คำปรึกษาแนะนำ พร้อมทั้งวางแผนการให้ความช่วยเหลือมอบถุงยังชีพพระราชทาน และมอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
2. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมที่พักอาศัยและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงธารน้ำใจ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวดังกล่าวจำนวน 2,000 บาท
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐในการซ่อมสร้างห้องน้ำ และใน ปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้เปราะบาง จากนิคมสร้างตนเอง พัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเงิน 20,000 บาท
และในขณะนี้ทางครอบครัวนางสาวสะอิดะห์ สาตอเละ ได้ย้ายออกจากเพลิงที่พักอาศัยเดิม ไปอาศัยบ้านข้างมัสยิดกลางลำใหม่ ม.2 ชุมชนบ้านน้ำเย็น ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดยะลา และได้ประกอบอาชีพโดยการขายลูกชิ้น กล้วยทอด เพื่อเป็นการสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 22 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**