ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ลอยกระทง ประจำปี 2564รายละเอียด :
    

 ประมวลภาพบรรยากาศวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ คลองคูบากา เมื่อวันที่ 19 พฤศิจกายน 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลลำใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่ ร่วมกันจัดโครงการสืบสานประเพณีแห่งสายน้ำ "วันลอยกระทง" ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป ขณะที่นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา ได้เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมร่วมลอยกระทงกับคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลำใหม่ โดยมีนายสุรชัย เรียบประดิษฐ์ นายกเทศบาลตำบลลำใหม่ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับปีนี้เป็นการลอยกระทงวิถีใหม่ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของโครงการส่งเสริมระบบความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ภายใต้โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่นและนำร่องแผนงานชุมชนเพื่อยกระดับความมั่งคงทางอาหาร การบริโภคอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ในกลุ่มผู้เปราะบางอีกด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 18 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**