ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำใหม่

รายละเอียด :
    

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำใหม่ เพื่อรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 และ กำหนดเค้าโครงรายละเอียด วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**