ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2556
   
 
   

รายละเีอียดการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2556