ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป การชำระค่าน้ำประปา ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556
   
 
   

การชำระค่าน้ำประปา ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556

เนื่องจากระบบการจัดทำบิลค่าน้ำประปาขััดข้องทำให้ออกลบิลล่าช้า และไม่สามารถรับชำระค่าน้ำประปาได้ตามปกติ เทศบาลตำบลลำใหม่ จึงชอเลื่อนรับชำระค่าน้ำประปา ในเดือนมีนาคม 2556

สอบถามรายละเ้อียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการประปา เทศบาลตำบลลำใหม่ โทร.0-7325-2659

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2556