ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา2555
   
 
   

        เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอเิชิญชวนพี่น้องชาวลำใหม่และบริเวณใกล้เีคีียง ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2556