ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวปี2556
   
 
   

    

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สุนัขและแมว ปี 2556

      เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอเชิญเจ้าของสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนและทำหมัน โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ปี 2556 ตั้งแต่ วันที่ 19 – 21 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา o9.oo – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบล

ลำใหม่

     และให้ท่านนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนและทำหมัน ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลลำใหม่ โทร. 0-7325-2659 ต่อ 13

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2556