ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประเพณีวันวันสงกรานต์ประจำปี2556
   
 
   

     เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำใหม่ ร่วมกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป

     ในวันที่ 11 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่

โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

             - พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป
             - พิธีทำบุญตักบาตรและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
             - พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

"มาร่วมกันสืบสานประเพณ๊อันดีงามแบบไทย ๆ ด้วยกันนะคะ"

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2556