ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โครงการอบรมบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยา ในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ ปี2556
   
 
             โครงการอบรม บำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยา ในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่


      เทศบาลตำบลลำใหม่ จะจัดทำโครงการอบรม บำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยา ในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดยา ผู้เสพยาและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยกำหนดจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยา ณ ค่ายวิทยาลัยลูกผู้ชาย กองร้อย อส.อ.เมืองยะลาที่ 2 หมู่ 6 ต.สะเตงนอก จ.ยะลา

ในระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556

     ในการนี้พี่น้องชาวลำใหม่ที่พบเห็นผู้เสพ/ผู้ติดยา และต้องการให้ได้รับการบำบัดรักษา สามารถติดต่อได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลลำใหม่ โทร. 0-7325-2659 ต่อ 13 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2556

 

(หมายเหตุ: การฝึกอบรม บำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยา ผู้เข้าบำบัด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2556