ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ขอเขิญเข้าร่วม"โครงการท้องถิ่นยะลาร่วมร้อยดวงใจให้บ้านเมืองสะอาด ถวายพ่อแและแม่ของแผ่นดินปี2556
   
 
   

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำใหม่เข้าร่วมกิจกรรม "ขอเขิญเข้าร่วม"โครงการท้องถิ่นยะลาร่วมร้อยดวงใจให้บ้านเมืองสะอาด ถวายพ่อแและแม่ของแผ่นดิน ปี2556"เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
     เทศบาลตำบลลลำใหม่ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวลำใหม่ทุกท่านโปรดช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของถนนทางเดินสาธารณะบริเวณบ้านที่อยู่อาศัย ให้สะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นชุมชนที่น่าอยู่ น่าอาศัยและเป็นเมืองที่ปราศจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  5 ธันวาคม 2556

     และขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ตาม วัน เวลา สถานที่ ดังต่อไปนี้

- ชุมชนบ้านตลาดลำใหม่   วันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 08.30 น.
ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่

- ชุมชนบ้านควนดินแดง     วันที่ 12 มิถุึุนายน 2556 เวลา 08.30 น.
ณ ที่ทำการชุมชนบ้านควนดินแดง

- ชุมชนบ้านน้ำเย็น             วันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น.
ณ บริเวณหน้าบ้านนายอาแวโซะ ยูโซะ

 สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-7325-2659 ต่อ 13  กองช่าง เทศบาลตำบลลำใหม่

รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2556