ข่าวจากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
     
ข่าวจากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2564