ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลลำใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประำจำีปีงบประมาณ 2556 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 5,340 บาท
2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 5,340 บาท

ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่่อเป็นพนักงานจ้าง ให้ติต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำหนด ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเีอียดเพิ่มได้ืที่ โทร. 0-7325-2659 ต่อ 13

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2556