ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป กิจการประปาประกาศเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องและเรื่องอื่นๆ
   
 
   

กิจการประปา เทศบาลตำบลลำใหม่ ประกาศ เรื่อง

1.ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง
กองการประปา เทศบาลตำบลลำใหม่เกิดปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์นั้น ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ซึ่งทำให้การจัดทำใบเสร็จค่าน้ำประปาของเดือน มกราคม - มีนาคม 2556 ล่าช้า
ขณะนี้ระบบคอมพิวเตอร์ของกองการประปาสารมารถใช้งานได้ตามปกติ ทา่งเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการจัดทำใบเสร็จค่านำประปาของเดือน มกราคม - มีนาคม 2556

2.เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่เก็นค่าน้ำประปา
กองการประปา เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่เก็นค่าำน้ำประปา และค่าขยะ ซึ่งเดืมคือ นายประเวศน์ หมอกมา เปลี่ยนเป็น นายมะรีดา อาบูบูแม

3.การรับชำระค่าน้ำประปา
กองการประปา เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอแจ้งการเก็บค่าำน้ำประปา เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของกองการประปาขัดข้อง ทำให้ออกใบเสร็จล่าช้า และขณะนี้ระบบฯปรับปรุงและแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทางกองการประปา ขอแจ้งกำหนดการเก็นค่าน้ำ ดังนี้
1.ในเดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป จะเก็บค่าำน้ำประปาประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556
2.ในเดือนมิถุนายน 2556 เป็นต้นไป จะเก็บค่าน้ำประปาประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2556

กองการประปาเทศบาลตำบลลำใหม่ กราบขออภัยผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่และขอความร่วมมือในการชำระค่าน้ำประปา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7325-2659 ต่อ 13

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556