ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูอัตราจ้าง
   
 
   

         ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

            เรื่อง รัีบสมัครคัีดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่

          

               ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำใหม่ หรือ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2556