ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป การขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สุงอายุ ภายใต้แนวคิด "เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว"
   
 
   

 เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สุงอายุ ภายใต้แนวคิด "เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว" เพื่อให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพิ่มข้อมูสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยส่งภาพถ่ายผ่านช่องทาง Line Official Account: ๑jaideecity เพื่อประมวลผล และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565