ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี2556
   
 
    เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวลำใหม่ ร่วมทำกิจกรรม "โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556" เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนา

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ณ วัดเฉลิมนิคมลำใหม่

     โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 15.00 น. พุทธศาสนิกชนพร้อมกันหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำใหม่ เพื่อร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดเฉลิมนิคมลำใหม่

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2556