ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์
   
 
   

 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์

 

 

 

รายละเอียดตดามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565