ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”
   
 
   นื่องจากปัจจุบันขยะอิเล็กทรอนิีกส์กำลังเป็นปัญหาสังคมที่เริ่มรุนแรงขึ้นและถูกกองทิ้งสะสมอยู่ตามชุมชนและกองขยะทั่วไป โดยข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รอการกำจัดใจประเทศไทยตกค้างอยู่มากกว่าหนึ่งพันตัน ดังนั้นกระทรวงทรัยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กสทช. คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงร่วมมือกันกันจัดทำ โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” โดยขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือที่เลิกใช้งาานทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ซึ่งถือว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งจากประชาชนทั่วไปโดยรายได้ที่เกิดจากรีไซเคิลโทรศัพท์เก่าทั้งหมดนี้จะส่งมอบให้รัฐบาลเพื่อนำไปมอบต่อให้องค์กร การกุศลเพื่อ สังคมและและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศต่อไป นั้น กองวิชาการเทศบาลตำบลลำใหม่ จึงขอขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือที่เลิกใช้งานทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ สามารถนำมาบริจาคได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2560