ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำใหม่
   
 
   เทศบาลตำบลลำใหม่ได้ออกประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลลำใหม่ สมัยสามัญที่ 3/2558 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ขอให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการประชุมสภาเทศบาล ดูประกาศได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำใหม่
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2558