ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   
 
   ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ด้วยเทศบาลตำบลลำใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง (สังกัดโรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพืื่อเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำหนด ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-7325-2659 ต่อ 13
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2558