ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2558
   
 
   เทศบาลตำบลลำใหม่เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่และใกล้เคียง ร่วมพิธีสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา และถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเฉลิมนิคมลำใหม่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กรกฏาคม 2558