ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local Performance Assessment ) : LPA ประจำปี 2560
   
 
   

 

 เทศบาลตำบลลำใหม่ ขอแจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(local Performance Assessment )  : LPA ประจำปี 2560

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2560