ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป งานประเพณีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
   
 
   

 งานประเพณีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

 

 

        ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวลำใหม่และบริเวณใกล้เคียง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ในวันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีกำหนดการจัดงานดังนี้

 

กำหนดการ

เวลา 07.30 น.  ส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันบริเวณเต็นท์พิธี(บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่)

    เวลา 08.00 น.    ประธาน(ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา)                                 เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

                                       - ประกอบพิธีทางสงฆ์

                                     - ประธานในพิธีกล่าวอวยพรปี                                          ใหม่

                                     - พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์                                           จำนวน 9 รูป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำใหม่

โทร.0-7325-2659 ต่อ 13

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2560