ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตามโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561
   
 
   

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

       ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวลำใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

        ในวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ เวทีและลานกิจกรรม หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำใหม่

กำหนดการ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 

เวลา  18.10 น.                 ลงทะเบียนจัดลำดับพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง

เวลา  18.30 น.                 - มอบรางวัลแม่ดีเด่นในเขตเทศบาลตำบลลำใหม่ ประจำปี 2561

                                      - ส่วนราชการอัญเชิญพานพุ่มถวายสักการะ

                                      - ประธานวางพานพุ่ม (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) สักการะพระฉายาลักษณ์                                                       สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9

                                      - ประธานเปิดกรวยดอกไม้ที่ธูปเทียนแพ ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์                                                สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9

                                      - ประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

                                      - ประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

                                      - หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน พ่อค้า ประชาชน ต่อ                                                        เทียนเพื่อประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วร่วมร้องเพลง                                                               สรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า

                                      - เสร็จพิธี

หมายเหตุ                  การแต่งกาย

1.      ผู้ร่วมพิธี

-          สวมเสื้อสีฟ้า/ชุดสุภาพ

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2561