ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลลำใหม่
   
 
   

 

ประกาศเทศบาลตำบลลำใหม่

เรื่อง  บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลลำใหม่

 

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2561