ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป งานกู้ชีพ - กู้ภัย เทศบาลตำบลลำใหม่
   
 
   

งานกู้ชีพ - กู้ภัย เทศบาลตำบลลำใหม่ 

งานกู้ชีพ - กู้ภัย เทศบาลตำบลลำใหม่ขอประชาสัมพันธ์แนวทางในการให้บริการ รับ - ส่ง ผู้ป่วยตามที่ได้ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา (สสจ.ยะลา) ดังนี้

 

        - กู้ชีพ - กู้ภัย เทศบาลตำบลลำใหม่ ออกให้บริการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักไปยังสถานพยาบาล ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเหตุด่วน ท่านสามารถโทรแจ้ง ที่หมายเลข โทร.1669 หรือ หมายเลข 0-7329-9333 และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ กู้ชีพ - กู้ภัย ดังนี้

                1.นางสาวมนธา หมัดและ          093-756-1712

                2.นายโสภณ ไกรเทพ               093-640-2251

                3.นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย       062-075-3339

        -ในกรณีที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล หลังเวลา 24.00 น. กู้ชีพ - กู้ภัย เทศบาลตำบลลำใหม่ จะไม่มีบริการรับกลับ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการอย่างเคร่งครัด

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563