ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป แผนผังแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลลำใหม่
   
 
   

 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลลำใหม่

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2560